JASMIN & RESTORESHOP.SK

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Bakteriálno enzymatické prípravky pre ŽUMPY a domové ČOV

PONUKA > ZELENÁ FIRMA a EKO DOMÁCNOSŤ. > ČISTIACA CHÉMIA a EKODROGERIA

SUBIO sú vysoko účinné, užitočné baktérie a enzýmy, ktoré sú výbornými pomocníkmi pre domácnosť, pestovateľov, záhradkárov, chatárov a chalupárov, poľnohospodárov, potravinársky priemysel a ČOV. Výrobky obsahujú špeciálne upravené prírodné nepatogénne bakteriálne kmene upravené do takzvaných spór, ktoré navzájom spolupracujú, napr. v žumpách a septikoch, kde tieto baktérie svojou obrovskou množivosťou dokážu zlikvidovať tuhý obsah fekálií, všetok organický odpad, okamžite obmedzia nepríjemný zápach a pomáhajú odplaviť tuhé  anorganické častice ...

Baktérie a enzýmy SUBIO
ekologicky najjednoduchšie riešenie a spôsob čistenia odpadových vôd, odstráňovania organického odpadu a kalu v potrubiach a v nádržiach najmä v: hoteloch a reštauráciách, čistiarňach odpadových vôd, domácnostiach, výrobných podnikoch, verejných inštitúciách, poľnohospodárskych podnikoch a farmách.

Baktérie a enzýmy napr. Rozklad tukov, Stajne a chovy, Prenosné a suché WC, Komposty, Žumpy a septiky, Domáce čističky odpadových vôd, Odpady a sifóny.


Prírodnou biologickou cestou získate: - optimálny bezproblémový chod domovej ČOV - zníženie množstva produkovaného kalu, odstránenie zápachu a penenia - pravidelným používaním sa predlžuje cyklus odčerpávania kalov. Prírodné bakteriálne-enzymatické výrobky sú určené na pravidelnú údržbu: septiku, žumpy, domovej ČOV, čistenie odpadových potrubí, latríny, kompost, jazierka a akváriá

Všetko sú bio-enzymatické zmesi určené na ekologické spracovanie odpadových vôd, kalov, zápachu, čistenie kanalizačných potrubí a ďalších problémov spojených s Vašim odpadovým hospodárstvom či už v domácnosti, priemysle alebo reštaurácii.

Viac info o prípravkoch na mob: 0948 223 631Kúpiť v JASMIN & RESTORE shop

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky